Woz waarde bezwaar

WOZ waarde bezwaar

Besparen op uw onkosten doet u door bezwaar te maken tegen de WOZ waarde! Ieder jaar krijgt u namelijk een nieuwe WOZ waarde bepaling van de gemeente. Met de WOZ waarde wordt door verschillende Nederlandse instellingen de hoogte van de belasting bepaald. Het is dan ook in uw belang dat de hoogte van de vastgestelde WOZ waarde ook juist is. Juist omdat de woningmarkt het momenteel zeer slecht doet daalt de WOZ waarde oftewel de verkoopprijs van uw woning. Dit kan dan ook betekenen dat u teveel aan belastingen afdraagt. Maak bezwaar tegen de WOZ waarde bepaling om ook te besparen op uw onkosten!

Het WOZ waarde verschil

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ waarde van uw woning vast. Hierbij is in een jaar een WOZ waarde verschil opgetreden door:

  • de gemeente maakt gebruik van verouderde gegevens van verkoop prijzen. In de tussentijd is echter de woningmarkt verslechterd en is feitelijk de WOZ waarde van uw woning minder;
  • omdat het aantal verkochte woningen daalt, is het de vraag of de vergelijkbare woning verkoopprijs echt van een vergelijkbare woning bij u in de buurt is. Vraag het taxatie rapport aan bij de gemeente zodat u weet met welke woningen uw woning wordt vergeleken.

Omdat de WOZ waarde te hoog is – en er dus een WOZ waarde verschil is – kunt u succesvol bezwaar maken tegen de WOZ waarde bepaling.

Hoe WOZ waarde bezwaar maken

Het is van belang dat u snel reageert zodra u de WOZ waarde bepaling van de gemeente in huis heeft. In principe is het zo dat u zes weken de tijd heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde bepaling. De ingangsdatum van de periode is de datum van de brief van de WOZ waarde beschikking. Voor het indienen van een goed bezwaarschrift WOZ waarde dient u in alle redelijkheid aan te tonen dat de waarde van uw woning minder is dan de vastgestelde WOZ waarde. Daartoe kunt u:

  • het taxatie rapport van de gemeente aanvragen;
  • ontwikkelings cijfers van de woning markt aanvragen bij het CBS en het kadaster of de lokale makelaar.

Door daarin een vergelijk te maken kunt u redelijkerwijs aantonen dat de WOZ waarde van uw woning werkelijk lager ligt dan de vastgestelde WOZ waarde.

Hertaxatie

Is uw bezwaarschrift WOZ waarde succesvol dan zal de gemeente op basis van de nieuwe gegevens een hertaxatie doen. Dit kan geschieden als volgt:

  • de gemeente gebruikt de nieuwe gegevens die door u zijn aangeleverd als bron voor de WOZ waarde bepaling;
  • de gemeente schakelt een onafhankelijke taxateur in om de huidige WOZ marktwaarde van uw woning te bepalen.

De kosten voor de hertaxatie dienen altijd door de gemeente zelf gedragen te worden.

Via WOZ bezwaar besparen

Dien een WOZ waarde bezwaarschrift in en ook u kunt effectief besparen op uw onkosten. Dat is mooi meegenomen, zeker in deze economische mindere tijden. Zodra u de nieuwe en dus lagere WOZ waarde beschikking in huis heeft, krijgt u van meerdere instellingen een correctie op de reeds geheven belastingen. De maandelijkse lasten zullen daarmee dan aardig gaan dalen, zodat u meer geld over heeft om andere dingen te doen. Bespaar ook en dien uw WOZ waarde bezwaarschrift in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *