Woz waarde bepalen

WOZ waarde bepalen

De WOZ waarde vormt de marktwaarde van uw woning en vormt een belangrijke graadmeter. Er zijn twee omstandigheden waarbij het noodzakelijk is dat de WOZ waarde accuraat wordt bepaald:

  • bij de aankoop van een woning moet de marktwaarde exact worden bepaald omdat op basis daarvan de hypotheek lening kan worden afgesloten;
  • bij het bepalen van de gemeentelijke en landelijke belastingen.

In beide gevallen is het noodzaak dat de waarde bepaling op een goede manier wordt verzorgd zodat de WOZ waarde passend is bij de werkelijke marktwaarde van de woning. Heeft u twijfels over de correcte bepaling van uw WOZ waarde laat u dan informeren door een taxateur.

De erkende taxateur

Goede en erkende taxateurs staan centraal geregistreerd bij het Nederlands Woning Waarde Instituut. Deze instelling keurt de taxatie rapporten welke door de taxateur zijn uitgevoerd. Op die manier is een taxateur een onafhankelijke partij die een werkelijk reële waarde aan een woning of pand kan verbinden. Op die manier kan de waarde van een woning vrij nauwkeurig binnen de huidige woningmarkt ontwikkelingen worden geplaatst. Indien u een woning wenst te kopen dient het taxatie rapport gebruikt te worden de hypotheek lening te kunnen regelen. Maak ook gebruik van een erkend taxateur indien u de marktwaarde exact door een onafhankelijke partij wilt laten bepalen.

De hypotheek lening

Het taxatie rapport wordt door de bank of geldverstrekker gebruikt om de hoogte van de te verlenen hypotheek lening te bepalen. Wettelijk gezien is vastgelegd hoeveel er binnen een hypotheek lening kan worden verstrekt conform de volgende regels:

  • de hypotheek lening moet ten eerste draagbaar zijn binnen de financiële mogelijkheden van het gezamenlijke inkomen;
  • de hypotheek lening mag niet meer dan honderdzes procent van de WOZ waarde bepaling bedragen;
  • er moet een voorziening worden getroffen om minimaal vijftig procent van de WOZ waarde binnen de gestelde leen termijn af te lossen.

U ziet dat bij het afsluiten van een hypotheek lening de inzet van een goed nauwkeurige WOZ waarde bepaling binnen een taxatie rapport essentieel is.

Belastingen en heffingen

Een tweede reden waarom het noodzakelijk is dat de WOZ waarde bepaling accuraat is, is omdat deze marktwaarde wordt gebruikt om u heffingen en belastingen vanuit de gemeente en landelijke instanties op te leggen. De WOZ waarde bepaalt dus hoeveel u per jaar aan onkosten aanvullend naast uw hypotheek kosten kwijt bent. Die aanvullende kosten kunnen een aanzienlijke aanslag op uw beschikbare netto inkomen zijn en dus is het van belang dat die waarde bepaling correct is. Bij een dalende woningmarkt is het altijd zo dat de gemeentelijke instantie achter de feiten aanloopt en dus wordt de WOZ waarde te hoog aangeslagen, waardoor u teveel betaalt. Daartoe kunt u bij tijdig reageren een bezwaar WOZ waarde bepaling indienen.

Bezwaar WOZ waarde bepaling

Indien u het niet eens bent met de WOZ waarde bepaling van of de taxateur of gemeentelijke instantie dan is het van belang om daartegen bezwaar aan te tekenen. Enerzijds kunt u een klacht indienen bij het NWWI zodat het taxatie rapport in uw geval extra tegen het licht wordt gehouden. Anderzijds kunt u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke beslissing indienen omdat u weet dat in een jaar tijd de woningprijzen drastisch zijn gekelderd terwijl de gemeente oude gegevens gebruikt. Deze twee wegen kunt u bewandelen indien u het niet eens bent met de WOZ waarde bepaling van uw woning.