Taxatierapport huis

Taxatierapport huis

Taxatie houdt in dat de waarde van een object wordt ingeschat. Bij een huis wordt dat uitgevoerd door een taxateur. Een makelaar kan alleen voorzien in een waardebepaling: een inschatting van hoeveel een woning waard is op het moment van opname. Daarbij wordt vooral vergeleken met soortgelijke objecten in de buurt, mede op basis van de kennis van de makelaar. Als men echter een object wil kopen of verkopen is een heuse taxatie van belang, of als er enigerlei sprake is van een te verzekeren bedrag.
Een taxateur in de arm nemen is niet alleen zeer aan te bevelen bij het kopen of verkopen van een huis, maar ook bijvoorbeeld in geval van een scheiding of een erfenis.

Een taxatierapport van een woning geeft weer wat een woning waard is. De waarde van een woning is een belangrijk en meestal noodzakelijk gegeven in geval een woning wordt gekocht of verkocht. Soms is een taxatierapport ook wenselijk wanneer een hypotheek moet worden overgesloten. Ook voor het bepalen van de WOZ waarde van een woning worden taxateurs ingezet. Een taxateur kan een taxatie uitvoeren voor een woning en kan gespecialiseerd zijn in een bepaalde taxatietak.

Eisen

Taxatie van de waarde van een object zou uitgevoerd moeten worden door een erkend, onafhankelijk en deskundig persoon. Onafhankelijkheid is een wel zeer gewenste factor en deskundigheid is eigenlijk een must. Dat een taxateur erkend moet zijn is gewoon een vereiste.
Veel geldverstrekkers eisen dat de taxateur in het gebied waar hij taxateert, gevestigd is. Tevens wordt vaak geëist dat de taxateur in het register SCVM of VastgoedCert vermeld staat. Zo’n certificering houdt een erkenning in.

Certificering

Er bestaan twee certificerende instellingen die makelaars op vakbekwaamheid toetsen: DNV en KEMA. De DNV is als enige door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd. Met een DNV certificaat mag een taxateur ingeschreven worden in het register van Stichting Certificering. Met een KEMA certificaat kunnen makelaars en taxateurs (SCVM) ingeschreven worden in het register van de Stichting Vastgoedcert. Men moet aantoonbaar vakbekwaam zijn, wil men in aanmerking komen voor een certificaat en aldus in één van de registers ingeschreven worden. Door middel van examens wordt uitgebreid getoetst. Zelfs het beroep, het verleden en de eerbaarheid passeren de revue en men moet zich houden aan de gedragscode van de branchevereniging en/of het register.

Is men ingeschreven in één van de registers, dan heeft men nog geen toestemming om voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te mogen taxeren. Men moet ook aangesloten zijn bij een branchevereniging. Bovendien moeten taxaties via een taxatieinstituut verlopen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

SCVM

SCVM staat voor Stichting Certificering VBO Makelaars. Deze stichting registreert certificaties van makelaars en taxateurs die daartoe aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. Vroeger kon men beëdigd worden, tegenwoordig kent men persoonscertificering. De opzet is om naar de consument toe als keurmerk te dienen en naar de geldverstrekker toe de zekerheid te bieden dat een makelaar of taxateur tot taxeren gekwalificeerd is. Gecertificeerde SCVM Makelaars/Taxateurs zijn erkend door de ‘Vereniging Eigen Huis’ en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), die de Nationale HypotheekGarantie (NHG) uitvoert.

Kwaliteitseisen

De eisen waaraan makelaars/taxateurs moeten voldoen om gecertificeerd te worden, houden meer in dan dat de makelaar/taxateur als zodanig werkzaam is. kennis en inzicht, vaardigheden en beroepshouding, vastgesteld in het beroepscompetentieprofiel voor makelaar en/of taxateur onroerende zaken, worden alle getoetst. Vakbekwaamheid moet degelijk aangetoond worden.
Het verworven certificaat is 5 jaar geldig en wordt alleen verlengd als aan het traject van permanente educatie met goed gevolg deelgenomen is.