Category Archives: Uncategorized

Vereniging Eigen huis

Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse vereniging die opkomt voor de belangen van particulieren die in bezit zijn of willen komen van een eigen huis.

Nadat de oliecrisis in 1973 een economische crisis veroorzaakte, werd de vereniging in 1974 opgericht. De prijzen van woningen waren dusdanig gezakt dat de marktwaarde van veel woningen lager geworden was dan de hypotheek en de hypotheekrente was dusdanig gestegen dat huiseigenaren onder zeer grote druk kwamen te staan. De vereniging bood een klopboor tegen een kortingsprijs aan haar leden, maar dit soort acties werden al gauw steeds serieuzer. Onderzoek wees uit dat nieuwbouwhuizen in die tijd gemiddeld wel 24 gebreken vertoonden. Ook richtte de vereniging zich op notarissen en financiers en ageerde al gauw tegen bijvoorbeeld het huurwaardeforfait en de onroerendezaakbelasting, die men beide ziet als een middel van de overheid om geld van burgers op te steken zonder enige tegenprestatie.

Inmiddels heeft zij een ledenaantal van haast 700.000. Er is geen sprake van enig winstoogmerk.

Activiteiten

De Vereniging Eigen Huis ontplooit onderstaande activiteiten:
• Leden informeren, begeleiden en adviseren bij verkrijging, bezit, beheer en onderhoud van de eigen woning
• Dienstverlening op divers gebied, ook collectief, bijv. op het terrein van hypotheekadvies, verzekeringsadvies en bouwkundige keuringen
• Contact onderhouden met overheid en diverse instellingen voor zover van toepassing voor haar doelenverwezenlijking
• Bevordering van inspraak in het opzetten en verwezenlijken van bouwplannen, liefst ook bij de ruimtelijke ordening
• Deelname in rechtspersonen en vennootschappen en samenwerking met derde partijen

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging biedt u de onderstaande voordelen:
• Bij het Informatie- & Adviescentrum kunt u op elke werkdag terecht voor gratis telefonisch advies op bouwkundig, financieel of juridisch gebied.
• Via de website kunt u alles lezen over bijvoorbeeld het koopcontract, rechten en plichten en eigendomsoverdracht: een bron van op uw situatie toegespitste informatie. Ook kunt u gebruik maken van allerlei modules, waaronder rekenmodules.
• Betrouwbare en onafhankelijke dienstverlening met betrekking tot bouwkundige keuringen, juridische steun en hypotheekadvies met de ‘Eigen Huis Hypotheekservice’.
• Het maandblad, de maandelijkse digitale nieuwsbrief en de website vormen samen een rijke bron aan up-to-date informatie over ontwikkelingen op de woningmarkt, belastingen, wetgeving, etc.
• Ledenvoordeel bestaat uit 15% korting op de verzekeringsmaatschappij FBTO en kortingen op het aanschaffen en onderhoud van een cv ketel bij Feenstra Warmte Totaalzorg. Er zijn ook diverse ledenacties waar u uw voordeel mee kunt doen. Vereniging Eigen Huis komt op voor uw belangen, zonder winstbejag.

Taxatieservice

U kunt uw huis via Eigen Huis Taxatieservice voordelig laten taxeren. Via de website vraagt u een taxatieopdracht aan bij de uitvoerder: de Nationale Taxatie Service (NTS).

U betaalt onafhankelijk van de taxatiewaarde € 320,00 incl. BTW en excl. Verschotten en misschien bijkomende kadasterkosten of toeslag in verband met de NWWI validatie of aftrek in geval een rapport wordt gebruikt voor een overdrachtsbeslissing. De NWWI is een onafhankelijke stichting, dé website voor het aanvragen van taxaties van woningen en hét keurmerk voor taxaties van woningen.

Hebt u als lid van de vereniging na 1 januari 2009 een taxatie laten uitvoeren via de vereniging, dan krijgt u in het vervolg elk jaar automatisch een geïndexeerde waarde van uw woning digitaal toegestuurd. De indexcijfers zijn gebaseerd op die van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), die de ontwikkeling in de regio van de woning weergeeft.

Informatie

Maandelijks komt het ledenblad ‘Eigen Huis Magazine’ uit in een oplage van 700.000 exemplaren. Daarnaast wordt allerlei drukwerk uitgegeven met informatie. De vereniging heeft een gedegen website en de leden ontvangen een elektronische nieuwsbrief.

Puurwaarderen

Puurwaarderen is een taxatiebureau dat van 2009 tot in 2012 heeft bestaan. De informatie hieronder is waarschijnlijk niet meer actueel.

Puur Waarderen

Goede en betrouwbare taxatierapporten zijn van groot belang voor alle betrokken partijen bij de aankoop- en verkop van woningen en in de hypotheekmarkt, met name nu er tegenwoordig sprake is van dalende prijzen.

Een taxatierapport geeft informatie weer over allerlei aspecten van een woning. Voor het verstrekken van een hypothecaire lening is een taxatierapport verplicht gesteld door allerlei geldverstrekkers, alsmede door de WEW, die de NHG verstrekt. Het belangrijkste aspect van een woning is de waarde ervan en een geldverstrekker wil nu eenmaal garantie voor de lening die verstrekt wordt. Om een onafhankelijk oordeel over de waarde van de woning te bepalen, is deskundige taxatie vereist. Als consument wil je echt niet ten opzichte van de waarde van je woning een een te hoge lening afsluiten.

Waarom Puur Waarderen?

Sinds eind 2009 is Puur Waarderen als taxatie instituut voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) erkend door de WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen). Puur Waarderen voldoet daarmee aan de sinds 2010 geldende taxatiecriteria, als één van de eerste organisaties.

Puur Waarderen wordt vertegenwoordigd door meerdere beëdigde en/of gecertificeerde taxateurs en makelaars en bevindt zich in alle Nederlandse regio’s. De organisatie kent een uniek systeem van controle en bewaking van de kwaliteit van het hele taxatieproces en de rapporten die daaruit voortvloeien, waardoor de klant de garantie geboden wordt van een betrouwbaar rapport dat door de WEW geaccepteerd wordt en aan de eisen voldoet.

Bemiddeling

Puur Waarderen biedt een prima service bij de bemiddeling in de aankoop of verkoop van een woning. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij deze belangrijke beslissing.

De makelaars en taxateurs die aangesloten zijn bij de brancheorganisaties NVM, VastgoedPro of VBO hebben alle benodigde kennis en ervaring te bieden.

De bemiddeling bestaat uit een stappenplan dat uit 5 modules bestaat. Vooraf kan bepaald worden welke u gebruiken wilt en de periode aangeven waarin u de woning wilt kopen of verkopen. Puur Waarderen verzorgt de controle op het voortgangsproces en bewaakt de kwaliteit ervan tijdens de gehele duur van de opdracht en geeft u de benodigde ondersteuning.

De 5 modules van het stappenplan van Puur Waarderen houden in: 1. Het aanvragen van een taxatie
2. Het toewijzen van een taxateur
3. Het opmaken van een taxatierapport
4. Het controleren van een taxatierapport
5. Het verzenden/factureren

Bouwtechnische keuring

Door middel van een bouwtechnische keuring krijg je een objectieve en betrouwbare indruk van de bouwkundige en technische staat van de woning.

Inspectie van de woning zal eventuele constructieve bouwkundige tekortkomingen of problemen uitwijzen, zodat de geschatte kosten voor herstel berekend kunnen worden. Tevens levert het een beeld van de maatregelen die genomen moeten worden en de investering die daarvoor tijdens de eerste 5 volgende jaren zou moeten plaatsvinden. Bouwtechnische rapportage is dus geen momentopname. Ze worden door alle erkende geldverstrekkers geaccepteerd en zijn uitermate geschikt voor het aanvragen van de NHG.

HFS

HFS staat voor: Human Factor Solutions, wat bij Puur Waarderen doelt op persoonlijke benadering en ondersteuning. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie en wensen. Puur Waarderen heeft een neutrale positie en houdt de belangen van alle betrokken partijen in het oog.