Monthly Archives: November 2015

Vereniging Eigen huis

Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse vereniging die opkomt voor de belangen van particulieren die in bezit zijn of willen komen van een eigen huis.

Nadat de oliecrisis in 1973 een economische crisis veroorzaakte, werd de vereniging in 1974 opgericht. De prijzen van woningen waren dusdanig gezakt dat de marktwaarde van veel woningen lager geworden was dan de hypotheek en de hypotheekrente was dusdanig gestegen dat huiseigenaren onder zeer grote druk kwamen te staan. De vereniging bood een klopboor tegen een kortingsprijs aan haar leden, maar dit soort acties werden al gauw steeds serieuzer. Onderzoek wees uit dat nieuwbouwhuizen in die tijd gemiddeld wel 24 gebreken vertoonden. Ook richtte de vereniging zich op notarissen en financiers en ageerde al gauw tegen bijvoorbeeld het huurwaardeforfait en de onroerendezaakbelasting, die men beide ziet als een middel van de overheid om geld van burgers op te steken zonder enige tegenprestatie.

Inmiddels heeft zij een ledenaantal van haast 700.000. Er is geen sprake van enig winstoogmerk.

Activiteiten

De Vereniging Eigen Huis ontplooit onderstaande activiteiten:
• Leden informeren, begeleiden en adviseren bij verkrijging, bezit, beheer en onderhoud van de eigen woning
• Dienstverlening op divers gebied, ook collectief, bijv. op het terrein van hypotheekadvies, verzekeringsadvies en bouwkundige keuringen
• Contact onderhouden met overheid en diverse instellingen voor zover van toepassing voor haar doelenverwezenlijking
• Bevordering van inspraak in het opzetten en verwezenlijken van bouwplannen, liefst ook bij de ruimtelijke ordening
• Deelname in rechtspersonen en vennootschappen en samenwerking met derde partijen

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging biedt u de onderstaande voordelen:
• Bij het Informatie- & Adviescentrum kunt u op elke werkdag terecht voor gratis telefonisch advies op bouwkundig, financieel of juridisch gebied.
• Via de website kunt u alles lezen over bijvoorbeeld het koopcontract, rechten en plichten en eigendomsoverdracht: een bron van op uw situatie toegespitste informatie. Ook kunt u gebruik maken van allerlei modules, waaronder rekenmodules.
• Betrouwbare en onafhankelijke dienstverlening met betrekking tot bouwkundige keuringen, juridische steun en hypotheekadvies met de ‘Eigen Huis Hypotheekservice’.
• Het maandblad, de maandelijkse digitale nieuwsbrief en de website vormen samen een rijke bron aan up-to-date informatie over ontwikkelingen op de woningmarkt, belastingen, wetgeving, etc.
• Ledenvoordeel bestaat uit 15% korting op de verzekeringsmaatschappij FBTO en kortingen op het aanschaffen en onderhoud van een cv ketel bij Feenstra Warmte Totaalzorg. Er zijn ook diverse ledenacties waar u uw voordeel mee kunt doen. Vereniging Eigen Huis komt op voor uw belangen, zonder winstbejag.

Taxatieservice

U kunt uw huis via Eigen Huis Taxatieservice voordelig laten taxeren. Via de website vraagt u een taxatieopdracht aan bij de uitvoerder: de Nationale Taxatie Service (NTS).

U betaalt onafhankelijk van de taxatiewaarde € 320,00 incl. BTW en excl. Verschotten en misschien bijkomende kadasterkosten of toeslag in verband met de NWWI validatie of aftrek in geval een rapport wordt gebruikt voor een overdrachtsbeslissing. De NWWI is een onafhankelijke stichting, dé website voor het aanvragen van taxaties van woningen en hét keurmerk voor taxaties van woningen.

Hebt u als lid van de vereniging na 1 januari 2009 een taxatie laten uitvoeren via de vereniging, dan krijgt u in het vervolg elk jaar automatisch een geïndexeerde waarde van uw woning digitaal toegestuurd. De indexcijfers zijn gebaseerd op die van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), die de ontwikkeling in de regio van de woning weergeeft.

Informatie

Maandelijks komt het ledenblad ‘Eigen Huis Magazine’ uit in een oplage van 700.000 exemplaren. Daarnaast wordt allerlei drukwerk uitgegeven met informatie. De vereniging heeft een gedegen website en de leden ontvangen een elektronische nieuwsbrief.