Monthly Archives: January 2015

Puurwaarderen

Puurwaarderen is een taxatiebureau dat van 2009 tot in 2012 heeft bestaan. De informatie hieronder is waarschijnlijk niet meer actueel.

Puur Waarderen

Goede en betrouwbare taxatierapporten zijn van groot belang voor alle betrokken partijen bij de aankoop- en verkop van woningen en in de hypotheekmarkt, met name nu er tegenwoordig sprake is van dalende prijzen.

Een taxatierapport geeft informatie weer over allerlei aspecten van een woning. Voor het verstrekken van een hypothecaire lening is een taxatierapport verplicht gesteld door allerlei geldverstrekkers, alsmede door de WEW, die de NHG verstrekt. Het belangrijkste aspect van een woning is de waarde ervan en een geldverstrekker wil nu eenmaal garantie voor de lening die verstrekt wordt. Om een onafhankelijk oordeel over de waarde van de woning te bepalen, is deskundige taxatie vereist. Als consument wil je echt niet ten opzichte van de waarde van je woning een een te hoge lening afsluiten.

Waarom Puur Waarderen?

Sinds eind 2009 is Puur Waarderen als taxatie instituut voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) erkend door de WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen). Puur Waarderen voldoet daarmee aan de sinds 2010 geldende taxatiecriteria, als één van de eerste organisaties.

Puur Waarderen wordt vertegenwoordigd door meerdere beëdigde en/of gecertificeerde taxateurs en makelaars en bevindt zich in alle Nederlandse regio’s. De organisatie kent een uniek systeem van controle en bewaking van de kwaliteit van het hele taxatieproces en de rapporten die daaruit voortvloeien, waardoor de klant de garantie geboden wordt van een betrouwbaar rapport dat door de WEW geaccepteerd wordt en aan de eisen voldoet.

Bemiddeling

Puur Waarderen biedt een prima service bij de bemiddeling in de aankoop of verkoop van een woning. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij deze belangrijke beslissing.

De makelaars en taxateurs die aangesloten zijn bij de brancheorganisaties NVM, VastgoedPro of VBO hebben alle benodigde kennis en ervaring te bieden.

De bemiddeling bestaat uit een stappenplan dat uit 5 modules bestaat. Vooraf kan bepaald worden welke u gebruiken wilt en de periode aangeven waarin u de woning wilt kopen of verkopen. Puur Waarderen verzorgt de controle op het voortgangsproces en bewaakt de kwaliteit ervan tijdens de gehele duur van de opdracht en geeft u de benodigde ondersteuning.

De 5 modules van het stappenplan van Puur Waarderen houden in: 1. Het aanvragen van een taxatie
2. Het toewijzen van een taxateur
3. Het opmaken van een taxatierapport
4. Het controleren van een taxatierapport
5. Het verzenden/factureren

Bouwtechnische keuring

Door middel van een bouwtechnische keuring krijg je een objectieve en betrouwbare indruk van de bouwkundige en technische staat van de woning.

Inspectie van de woning zal eventuele constructieve bouwkundige tekortkomingen of problemen uitwijzen, zodat de geschatte kosten voor herstel berekend kunnen worden. Tevens levert het een beeld van de maatregelen die genomen moeten worden en de investering die daarvoor tijdens de eerste 5 volgende jaren zou moeten plaatsvinden. Bouwtechnische rapportage is dus geen momentopname. Ze worden door alle erkende geldverstrekkers geaccepteerd en zijn uitermate geschikt voor het aanvragen van de NHG.

HFS

HFS staat voor: Human Factor Solutions, wat bij Puur Waarderen doelt op persoonlijke benadering en ondersteuning. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie en wensen. Puur Waarderen heeft een neutrale positie en houdt de belangen van alle betrokken partijen in het oog.