Vereniging Eigen huis

Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse vereniging die opkomt voor de belangen van particulieren die in bezit zijn of willen komen van een eigen huis.

Nadat de oliecrisis in 1973 een economische crisis veroorzaakte, werd de vereniging in 1974 opgericht. De prijzen van woningen waren dusdanig gezakt dat de marktwaarde van veel woningen lager geworden was dan de hypotheek en de hypotheekrente was dusdanig gestegen dat huiseigenaren onder zeer grote druk kwamen te staan. De vereniging bood een klopboor tegen een kortingsprijs aan haar leden, maar dit soort acties werden al gauw steeds serieuzer. Onderzoek wees uit dat nieuwbouwhuizen in die tijd gemiddeld wel 24 gebreken vertoonden. Ook richtte de vereniging zich op notarissen en financiers en ageerde al gauw tegen bijvoorbeeld het huurwaardeforfait en de onroerendezaakbelasting, die men beide ziet als een middel van de overheid om geld van burgers op te steken zonder enige tegenprestatie.

Inmiddels heeft zij een ledenaantal van haast 700.000. Er is geen sprake van enig winstoogmerk.

Activiteiten

De Vereniging Eigen Huis ontplooit onderstaande activiteiten:
• Leden informeren, begeleiden en adviseren bij verkrijging, bezit, beheer en onderhoud van de eigen woning
• Dienstverlening op divers gebied, ook collectief, bijv. op het terrein van hypotheekadvies, verzekeringsadvies en bouwkundige keuringen
• Contact onderhouden met overheid en diverse instellingen voor zover van toepassing voor haar doelenverwezenlijking
• Bevordering van inspraak in het opzetten en verwezenlijken van bouwplannen, liefst ook bij de ruimtelijke ordening
• Deelname in rechtspersonen en vennootschappen en samenwerking met derde partijen

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging biedt u de onderstaande voordelen:
• Bij het Informatie- & Adviescentrum kunt u op elke werkdag terecht voor gratis telefonisch advies op bouwkundig, financieel of juridisch gebied.
• Via de website kunt u alles lezen over bijvoorbeeld het koopcontract, rechten en plichten en eigendomsoverdracht: een bron van op uw situatie toegespitste informatie. Ook kunt u gebruik maken van allerlei modules, waaronder rekenmodules.
• Betrouwbare en onafhankelijke dienstverlening met betrekking tot bouwkundige keuringen, juridische steun en hypotheekadvies met de ‘Eigen Huis Hypotheekservice’.
• Het maandblad, de maandelijkse digitale nieuwsbrief en de website vormen samen een rijke bron aan up-to-date informatie over ontwikkelingen op de woningmarkt, belastingen, wetgeving, etc.
• Ledenvoordeel bestaat uit 15% korting op de verzekeringsmaatschappij FBTO en kortingen op het aanschaffen en onderhoud van een cv ketel bij Feenstra Warmte Totaalzorg. Er zijn ook diverse ledenacties waar u uw voordeel mee kunt doen. Vereniging Eigen Huis komt op voor uw belangen, zonder winstbejag.

Taxatieservice

U kunt uw huis via Eigen Huis Taxatieservice voordelig laten taxeren. Via de website vraagt u een taxatieopdracht aan bij de uitvoerder: de Nationale Taxatie Service (NTS).

U betaalt onafhankelijk van de taxatiewaarde € 320,00 incl. BTW en excl. Verschotten en misschien bijkomende kadasterkosten of toeslag in verband met de NWWI validatie of aftrek in geval een rapport wordt gebruikt voor een overdrachtsbeslissing. De NWWI is een onafhankelijke stichting, dé website voor het aanvragen van taxaties van woningen en hét keurmerk voor taxaties van woningen.

Hebt u als lid van de vereniging na 1 januari 2009 een taxatie laten uitvoeren via de vereniging, dan krijgt u in het vervolg elk jaar automatisch een geïndexeerde waarde van uw woning digitaal toegestuurd. De indexcijfers zijn gebaseerd op die van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), die de ontwikkeling in de regio van de woning weergeeft.

Informatie

Maandelijks komt het ledenblad ‘Eigen Huis Magazine’ uit in een oplage van 700.000 exemplaren. Daarnaast wordt allerlei drukwerk uitgegeven met informatie. De vereniging heeft een gedegen website en de leden ontvangen een elektronische nieuwsbrief.

ERA waardebepaling

ERA waardebepaling

ERA staat voor het grootste (inter)nationale netwerk van de vastgoedmakelaardij en is ontstaan in Amerika, in 1972. Inmiddels zijn er in 28 landen 3300 ERA makelaars.

Het is een grote organisatie, die bij het verkopen van een huis alles regelt, van begin tot eind. ERA steekt tijd in een goede voorbereiding en de uitvoering ervan. Er wordt systematisch gewerkt, met uitstekende promotiemiddelen, wat de effectiviteit verhoogt, zodat de woning voor de hoogst mogelijke prijs verkocht kan worden. Omdat ERA ook buiten de regio geörienteerd is (35% op jaarbasis) kunnen transacties relatief sneller plaatsvinden.

Gratis en vrijblijvende momentopname

Als enige makelaarsgroep voeren ERA makelaars als enige van een woning een gratis en vrijblijvende waardebepaling uit.
Een ERA makelaar onderzoekt een woning, geeft uitleg over hoe de verkoop plaatsvindt en verstrekt een beeld van de actuele waarde van de woning onder de actuele omstandigheden. Veranderen de marktomstandigheden, dan natuurlijk ook de waarde van de woning. Het gaat om de bepaling van de waarde van dat moment, op basis van alle factoren die dan spelen. Een momentopname dus, want vooral de sterk wisselende marktwaarden spelen daarin een grote rol.

Een onroerend goed kan verschillende typewaarden bevatten, zoals verkoopwaarde, innerlijke waarde, gedwongen verkoopwaarde en herbouwwaarde. De verkoopwaarde wordt gewoonlijk door koper en verkoper verschillend ingeschat. Daarbij kunnen allerlei persoonlijke argumenten een rol spelen, die voor de ene partij zwaarder kunnen wegen dan voor de andere. Het is de kunst van een makelaar om een onroerend goed op de juiste waarde te kunnen inschatten. En schattingsverslag is van groot belang.

Schattingsverslag

Een schattingsverslag berust op het afwegen van objectieve en wat subjectievere gegevens die de waarde van het onroerend goed beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke voorschriften en de ligging. Ook de factor ‘vraag en aanbod’ telt zwaar mee: hoe groter het aanbod bij weinig belanghebbenden, hoe lager de waarde en hoe kleiner het aanbod bij veel belanghebbenden, hoe hoger de waarde. Verdere belangrijke factoren zijn:
• Bewoonbare oppervlakte
• Omgeving waarin het pand staat
• Staat van onderhoud
• Staat van constructie
• Infrastructuur en stedenbouwkundige voorschriften
• Staat van isolatie en kosten voor energie
• Benutte materialen
• Slijtage (vetusteit)

Een vastgoedmarktanalyse maakt het duidelijk aantoonbaar hoe een woning in de markt zal concurreren. Verkochte en nog in de verkoop staande woningen worden bestudeerd en vergeleken op allerlei punten, zodat de verkoopbaarheid en prijs goed bepaald kunnen worden.

ERA Marketingsprofiel

Een ERA makelaar stelt een ERA Marketingsprofiel op om de waarde van het onroerend goed te kunnen bepalen. Het belangrijkste ingrediënt van het verkopen van een pand is immers het bepalen van de correcte vraagprijs. Met behulp van het profiel wordt de woning vergeleken met andere van dezelfde soort. De makelaar laat tevens zien hoe de verkoopkansen van de woning optimaal beïnvloed kunnen worden. Uiteindelijk wordt er een concreet verkoop actieplan opgesteld voor uw verkoopsituatie, zodat de verkoop van de woning optimaal uitgevoerd kan worden.

ERA Garantie

Koopt u een huis met ERA Garantie, dan bent u daarmee verzekerd tegen het risico van defecten en mankementen. Tot 12 maanden na de overdracht bij de notaris biedt de ERA Garantie u dan garantie op het functioneren van:

 • Electriciteitsvoorzieningen
 • Warmwaterinstallatie
 • Sanitaire voorzieningen
 • Loodgieterswerk in het huis
 • Keukeninbouwapparatuur

Hoofdpagina

Waarom taxatie van belang kan zijn

Taxatie kan van groot belang zijn, wanneer u van plan bent een woning te gaan kopen. Voordat u namelijk een bod uitbrengt op een woning, is het uiteraard belangrijk om te weten hoeveel de betreffende woning waard is. U wilt tenslotte niet te veel betalen voor een woning. Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten voor een woning, is het zelfs zo dat de hypotheekverstrekker een taxatie van de woning verplicht stelt.

Door een officiële taxatie is er een document, waardoor een gegarandeerde waarde van de woning op papier staat. Dit geeft zowel de koper als de hypotheekverstrekker meer zekerheid. Wilt u uw woning verkopen, dan kan de taxatie waarde van belang zijn, zodat u hier de verkoopprijs op af kunt stellen.

Naast deze eigen belangen voor taxatie, wordt er ook jaarlijks door de gemeente getaxeerd. Het betreft dan echter een meer oppervlakkige taxatie, om te kijken of u de juiste onroerend goed belasting betaalt. Deze taxatie is dus geheel in het belang van de belastingdienst.

Laat op tijd een taxatierapport maken

Door op tijd een taxatierapport te laten maken, krijgt u een goed inzicht in de kwaliteit van het betreffende onroerende goed. Dit betekent, dat een taxatierapport voor een eerlijk verloop betreffende de aan- en verkoop van een woning zorgt. Wilt u bijvoorbeeld een woning kopen en zou u vooraf geen inzage in een taxatierapport hebben gehad, dan bestaat de kans dat u te veel betaald voor die woning. Er zijn tal van redenen te noemen, waarvoor een taxatierapport van belang kan zijn. Naast aan- en verkoop van een woning, is een taxatierapport tevens van belang bij een echtscheiding. Wil een van de partners dan in de woning blijven wonen, dan moet de andere uitgekocht worden, hier is de exacte waarde van de woning belangrijk.

Neem een goede taxateur

Zorg altijd voor een origineel taxatierapport, dat door een erkend taxatiebureau is opgemaakt. De taxateur die u inhuurt, moet namelijk zijn aangesloten bij een officieel taxatieregister. Wanneer dit namelijk het geval is, bent u er zeker van dat de taxateur integer en zeer vakbekwaam is. Registers waar een taxateur bij moet zijn aangesloten zijn:

 • Het SCVM register. Dit register heeft de hoogst mogelijke erkenning van de raad voor accreditatie gekregen.
 • Het VastgoedCert register. Dit register is gevormd door een fusie van CRMT, SRT en NRVT. Inmiddels is de stichting WOZ ook opgegaan in het VastgoedCert register.

Wat zijn de kosten van een taxatie

Er zijn geen vaste afspraken voor de prijs van een taxatierapport. Hierdoor kunnen de prijzen van de diverse taxateurs behoorlijk verschillen. Wel zijn er richtlijnen die door tal van makelaars (makelaar Hengelo) en taxateurs worden gehandhaafd. Wanneer u deze richtlijnen aanhoudt, Weet u of u niet te veel hoeft te betalen. Het betreft de volgende richtlijnen:

 • Tot een woningprijs van € 113445,-, is het tarief 0,185 % van de waarde.
 • Bij een woningprijs van € 113445,- tot € 453780,- is het tarief 0,165 % van de waarde.
 • Bij een woningprijs van € 453780,- en hoger is het tarief 0,150 % van de waarde.
  Verder komen nog de kadastrale-, administratieve kosten en de 19% BTW hier bovenop.

Kan het per gemeente verschillen

Bij een uitgebreid taxatierapport, wordt er tevens informatie opgevraagd bij de gemeente, die van invloed kunnen zijn op de waarde van uw woning, maar niet zichtbaar zijn. Dit worden ook wel verschotten genoemd. De gemeente brengt hier echter wel kosten voor in rekening. Dit brengt met zich mee, dat de kosten voor een compleet taxatierapport, in de ene gemeente meer kost dan in de andere gemeente. De waarde van gelijke woningen kan tevens per gemeente enorm verschillen, dit heeft vooral met de grondprijs te maken.

Waardebepaling huis

De waarde van uw huis

U vindt het toch ook belangrijk dat u op de hoogte bent van de waarde van uw huis? Iedereen die een huis bezit heeft namelijk enorm veel kapitaal in handen in de vorm van het huis. Mensen die een huis kopen doen dit daarom ook niet alleen om er in te kunnen wonen maar zien het vaak ook als een investering in de toekomst.

De waarde van het huis wanneer u dit aanschaft is gelijk aan het bedrag dat u hiervoor betaalt maar gedurende het verblijf in uw huis kan er natuurlijk het een en ander veranderen waardoor de waarde van het huis wordt beïnvloed.

Mocht u het huis weer ooit kan verkopen dan kan het zijn dat het huis een stuk meer of een stuk minder waard is.

Investeren in uw huis

Mocht u een huis gekocht hebben dan heeft u de mogelijkheid om te investeren in uw huis. Hierbij kunt u denken aan de volgende investeringen:

 • serre aanleggen aan de achterkant
 • nieuwe keuken inbouwen
 • vloer verwarming aanleggen
 • nieuwe badkamer aanleggen
 • alarminstallatie aanleggen

Al deze investeringen zullen van invloed zijn op de waarde van uw huis. Op deze manier kunt u de investeringen niet alleen zien als iets waar u profijt van heeft omdat u het kunt gebruiken maar ook als iets waardoor de waarde van het huis stijgt en waardoor u dus meer zult krijgen voor het huis wanneer u besluit om weer te verkopen.

Waarde vermindering van het huis

Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer u een huis koopt en hier niets in investeert. In dat geval is het mogelijk dat de waarde van het huis zal afnemen en dat u er minder voor terug krijgt bij een eventuele verkoop. Zeker wanneer u de staat van het huis ook nog eens verwaarloost door niet te poetsen of bepaalde zaken niet te repareren die kapot zijn gegaan. Dit zijn dingen die u beter kunt voorkomen. Ook wanneer u niet het geld heeft om in uw huis te investeren kunt u er altijd nog voor zorgen dat het huis er goed bij blijft liggen en dat het schoon is.

De waarde bepalen

Zelf bent u waarschijnlijk niet de juiste persoon om de waarde van uw huis te bepalen. Dit puur omdat de meeste mensen te weinig verstand hebben van het bepalen van de waarde van huizen. Gelukkig heeft u hiervoor de mogelijkheid om de kennis van een taxateur in te schakelen. Een taxateur heeft zich gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van huizen en gebouwen. Op deze manier zult u dus een uitstekend idee krijgen van wat de waarde van uw huis nu eigenlijk is.

Taxatie bij verkoop huis

Wanneer u graag uw huis wilt verkopen is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat u niet te veel maar ook zeker niet te weinig vraagt voor uw huis. Hier komt een taxateur dus altijd enorm goed van pas aangezien deze de waarde van uw huis tot op de cent nauwkeurig kan bepalen, bij wijze van spreken. De kans is bovendien groter dat u uw huis sneller kunt verkopen wanneer de prijs realistisch is.

Woz waarde bezwaar

WOZ waarde bezwaar

Besparen op uw onkosten doet u door bezwaar te maken tegen de WOZ waarde! Ieder jaar krijgt u namelijk een nieuwe WOZ waarde bepaling van de gemeente. Met de WOZ waarde wordt door verschillende Nederlandse instellingen de hoogte van de belasting bepaald. Het is dan ook in uw belang dat de hoogte van de vastgestelde WOZ waarde ook juist is. Juist omdat de woningmarkt het momenteel zeer slecht doet daalt de WOZ waarde oftewel de verkoopprijs van uw woning. Dit kan dan ook betekenen dat u teveel aan belastingen afdraagt. Maak bezwaar tegen de WOZ waarde bepaling om ook te besparen op uw onkosten!

Het WOZ waarde verschil

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ waarde van uw woning vast. Hierbij is in een jaar een WOZ waarde verschil opgetreden door:

 • de gemeente maakt gebruik van verouderde gegevens van verkoop prijzen. In de tussentijd is echter de woningmarkt verslechterd en is feitelijk de WOZ waarde van uw woning minder;
 • omdat het aantal verkochte woningen daalt, is het de vraag of de vergelijkbare woning verkoopprijs echt van een vergelijkbare woning bij u in de buurt is. Vraag het taxatie rapport aan bij de gemeente zodat u weet met welke woningen uw woning wordt vergeleken.

Omdat de WOZ waarde te hoog is – en er dus een WOZ waarde verschil is – kunt u succesvol bezwaar maken tegen de WOZ waarde bepaling.

Hoe WOZ waarde bezwaar maken

Het is van belang dat u snel reageert zodra u de WOZ waarde bepaling van de gemeente in huis heeft. In principe is het zo dat u zes weken de tijd heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde bepaling. De ingangsdatum van de periode is de datum van de brief van de WOZ waarde beschikking. Voor het indienen van een goed bezwaarschrift WOZ waarde dient u in alle redelijkheid aan te tonen dat de waarde van uw woning minder is dan de vastgestelde WOZ waarde. Daartoe kunt u:

 • het taxatie rapport van de gemeente aanvragen;
 • ontwikkelings cijfers van de woning markt aanvragen bij het CBS en het kadaster of de lokale makelaar.

Door daarin een vergelijk te maken kunt u redelijkerwijs aantonen dat de WOZ waarde van uw woning werkelijk lager ligt dan de vastgestelde WOZ waarde.

Hertaxatie

Is uw bezwaarschrift WOZ waarde succesvol dan zal de gemeente op basis van de nieuwe gegevens een hertaxatie doen. Dit kan geschieden als volgt:

 • de gemeente gebruikt de nieuwe gegevens die door u zijn aangeleverd als bron voor de WOZ waarde bepaling;
 • de gemeente schakelt een onafhankelijke taxateur in om de huidige WOZ marktwaarde van uw woning te bepalen.

De kosten voor de hertaxatie dienen altijd door de gemeente zelf gedragen te worden.

Via WOZ bezwaar besparen

Dien een WOZ waarde bezwaarschrift in en ook u kunt effectief besparen op uw onkosten. Dat is mooi meegenomen, zeker in deze economische mindere tijden. Zodra u de nieuwe en dus lagere WOZ waarde beschikking in huis heeft, krijgt u van meerdere instellingen een correctie op de reeds geheven belastingen. De maandelijkse lasten zullen daarmee dan aardig gaan dalen, zodat u meer geld over heeft om andere dingen te doen. Bespaar ook en dien uw WOZ waarde bezwaarschrift in.

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

Deze term, afgekort met NHG, staat voor de garantie die iemand kan ontvangen als diegene in Nederland een lening afsluit voor de koop of verbouwing van een woning. Het NHG noemt zichzelf het referentiepunt voor veilig en verantwoord financieren van de eigen woning.

Sluit u een hypothecaire lening af dan kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staan voor die lening. Wil de geldnemer de Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt daarvoor een borgtochtprovisie in rekening gebracht voor een eenmalig bedrag van 0,55%. Het fonds staat dan garant voor de betaling aan de geldgever wanneer de geldnemer niet meer in staat is de lening terug te betalen. Dat houdt niet in dat de geldnemer niet meer aansprakelijk is voor de terugbetaling, maar dat de Stichting nu de nieuwe schuldeiser is.

Voordeel

De geldnemer is wel gebaat bij het betalen van de borgtochtprovisie en het afsluiten van een NHG: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant staat voor de lening, waardoor de geldgever gegarandeerd zijn verstrekte lening voor de volle 100% afbetaald krijgt. Voor de Stichting staan vervolgens twee instanties garant: Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) plus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waardoor enig risico verwaarloosbaar wordt. Een geldgever geeft derhalve bij het afsluiten van een NHG een behoorlijke korting op de hypotheekrente van 0,3 tot 0,6 procentpunt.

Kwijtschelding

De Stichting kan de schuld kwijtschelden in geval van onderstaande redenen van ‘verplichte verkoop’ met een restschuld, als de geldnemer het verlies heeft kunnen beperken:
• arbeidsongeschiktheid
• werkloosheid
• echtscheiding
• overlijden van de partner

NHG Normen

Volgens de normen van de NHG kunt u een hypotheek afsluiten met een maximaal bedrag van € 350.000. Wilt u een hoger hypotheekbedrag, dan gaat dat bovenliggende deel van de lening vallen onder het hogere tarief. Wilt u een tweede hypotheek afsluiten of geld bijlenen dan is een NHG ook mogelijk, mits het geld wel wordt gebruikt voor ‘kwaliteitsverbetering’, zoals aankoop van de grond, erfpacht of voor een verbouwing. Een consumptief krediet krijgt u dus met een NHG niet. De kostengrens van €350.000 geldt voor kwaliteitsverbetering niet, maar alleen in geval een woning aangekocht wordt.

Op basis van een vast percentage voor bijkomende kosten bepaalt het NHG de maximale koopsom. Men rekent met 12% voor een bestaande woning en 8% voor een nieuwbouwwoning. Bij de maximale kostengrens van € 350.000 wordt de maximale koopsom van een woning dus € 312.500.

Het maximaal te lenen hypotheekbedrag is tevens afhankelijk van het inkomen van de hypotheekaanvrager en de waarde van het onderpand. De NHG hanteert redelijk strenge normen. Ziet men af van het NHG dan kan men bij een geldgever haast altijd een hogere lening krijgen, echter wel tegen een hoger rentepercentage.

Sneltoets

Via de website nhg.nl kunt u gebruik maken van de sneltoets. Het is een financiële, vereenvoudigde toets voor de NHG die u helpt een berekening te maken van de indicatie van het maximaal verkrijgbare hypotheekbedrag.
Koopt u een woning dan moet u rekenen houden met de maximale verkrijgingskosten ad € 350.000 én het maximaal te lenen bedrag ad € 350.000. In geval van verkrijging van een bestaande woning wordt door de NHG rekening gehouden met 12% bijkomende kosten, wat inhoudt dat de taxatiewaarde of de koopsom het bedrag van € 312.500 niet mag overschrijden. In geval van verkrijging van een nieuwbouwwoning ligt dat percentage op 8% en bedraagt de koopsom of aanneemsom € 324.074,07.

NWWI

NWWI

NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut. Taxatierapporten die aangesloten woningtaxateurs opmaken, worden door het NWWI gevalideerd; het NWWI houdt toezicht op de uniformiteit van opgestelde taxaties en of deze voldoen aan de richtlijnen. Consumenten, geldverstrekkers en intermediairs verkrijgen op die manier een duidelijke, betrouwbare en objectieve woningtaxatie die duidelijk inzicht verschaft in de manier waarop de taxatiewaarde is bepaald.

Er worden hoge eisen gesteld aan de inmiddels meer dan 4000 taxateurs die zich aangesloten hebben bij het NWWI, met de bedoeling hen in een goed daglicht te stellen en fraude tegen te gaan. Woningtaxaties gekeurd door het NWWI worden dan ook beschouwd als betrouwbaar, deskundig en transparant opgemaakt.

Pas in 2009 is het NWWI opgericht, door twee brancheverenigingen, de NVM en VBO makelaar. Het is een onafhankelijke stichting. Taxatierapporten met het NWWI keurmerk worden door alle Nederlandse geldverstrekkers geaccepteerd. Voor financieringen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zowel als financieringen zonder NHG wordt een door het NWWI gevalideerd rapport het door verscheidene geldverstrekkers zelfs verplicht gesteld.

Het NWWI wordt geaccepteerd en gewaardeerd door allerlei instanties, zoals de overheid, de brancheorganisaties, het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) en de OvFD (Organisatie van Financiële Dienstverleners) geaccepteerd Het WEW is de uitvoerende instantie van de Nationale Hypotheek Garantie.

Verschil?

Op onderstaande punten maakt het NWWI een duidelijk verschil met commerciële taxatiebureaus en validatiebureaus:

• Het NWWI is een stichting, dus heeft geen winstoogmerk.
• Geldverstrekkers worden vooraf een opgegeven gewenste waarde verstrekt.
• De NWWI bijdrage ad € 60,00 excl. BTW is een duidelijk vastgesteld bedrag.
• NWWI taxateurs wordt een eigen taxatiesoftwarepakket, ‘TaxRap’ verstrekt, andere taxatiesoftware kan gekoppeld worden aan het NWWI systeem.
•. Er worden geen prijsafspraken gemaakt.
• Taxateurs krijgen geen opdrachten toegewezen.
• Het NWWI is een belangrijke speler in het voorkomen van fraudepleging in taxattierapporten
• Belangrijk doel van het NWWI is het imago en de positie van taxateurs te verbeteren.

Keurmerk

Het NWWI staat garant voor objectieve taxaties van uitstekende kwaliteit. De aangesloten taxateurs werken alle op uniforme wijze en kunnen het NWWI taxatiesoftwarepakket benutten.
Binnen het NWWI worden taxatierapporten gevalideerd door goed opgeleiden en ervaren taxateurs. Aanmelding bij het NWWI vindt dan ook plaats op basis van strenge eisen.
Taxaties en taxateurs worden voortdurend gecontroleerd, waardoor het NWWI keurmerk garant staat voor kwaliteit.

Eisen

Taxateurs die zich aanmelden bij het NWWI moeten gecertificeerd zijn door een kwaliteitsregister: het VastgoedCert of CSVM en lid zijn van een brancheorganisatie, zoals de NVM, VBO makelaar, VastgoedProf of NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters).
Als aanvulling daarop:

•.gaat een taxateur met het NWWI een persoonlijke relatie aan en moeten de aansluitingsvoorwaarden geaccepteerd worden en de overeenkomst ondertekend zijn.
• moet een taxateur een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een erkende verzekeraar afgesloten hebben.
• moet een taxateur een onafhankelijke en objectieve taxatie plegen; een taxateur mag dus op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de transactie.

NWWI taxatie

Het werkgebied van een NWWI taxateur is duidelijk vastgesteld. Bij het NWWI wordt aangegeven om welke woning het gaat. Elke woning is gekoppeld aan een aantal modelwaarden, ontstaan uit een vergelijking met andere woningen.
Het door de taxateur opgemaakte taxatierapport wordt gemaakt aan de hand van zijn eigen onderzoek en plaatselijke kennis. Afwijkingen tussen de modelwaarden en de eigen taxatiewaarde dienen altijd toegelicht te worden. Minstens zes referentie objecten worden daarbij gevoegd.
Na controle door het NWWI krijgt de taxateur een code met een digitale handtekening ofwel een voorstel tot verbetering. Is het taxatierapport accoord bevonden door het NWWI dan wordt het in centrale databank geregistreerd en is het in te zien door alle betrokken partijen.

Puurwaarderen

Puurwaarderen is een taxatiebureau dat van 2009 tot in 2012 heeft bestaan. De informatie hieronder is waarschijnlijk niet meer actueel.

Puur Waarderen

Goede en betrouwbare taxatierapporten zijn van groot belang voor alle betrokken partijen bij de aankoop- en verkop van woningen en in de hypotheekmarkt, met name nu er tegenwoordig sprake is van dalende prijzen.

Een taxatierapport geeft informatie weer over allerlei aspecten van een woning. Voor het verstrekken van een hypothecaire lening is een taxatierapport verplicht gesteld door allerlei geldverstrekkers, alsmede door de WEW, die de NHG verstrekt. Het belangrijkste aspect van een woning is de waarde ervan en een geldverstrekker wil nu eenmaal garantie voor de lening die verstrekt wordt. Om een onafhankelijk oordeel over de waarde van de woning te bepalen, is deskundige taxatie vereist. Als consument wil je echt niet ten opzichte van de waarde van je woning een een te hoge lening afsluiten.

Waarom Puur Waarderen?

Sinds eind 2009 is Puur Waarderen als taxatie instituut voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) erkend door de WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen). Puur Waarderen voldoet daarmee aan de sinds 2010 geldende taxatiecriteria, als één van de eerste organisaties.

Puur Waarderen wordt vertegenwoordigd door meerdere beëdigde en/of gecertificeerde taxateurs en makelaars en bevindt zich in alle Nederlandse regio’s. De organisatie kent een uniek systeem van controle en bewaking van de kwaliteit van het hele taxatieproces en de rapporten die daaruit voortvloeien, waardoor de klant de garantie geboden wordt van een betrouwbaar rapport dat door de WEW geaccepteerd wordt en aan de eisen voldoet.

Bemiddeling

Puur Waarderen biedt een prima service bij de bemiddeling in de aankoop of verkoop van een woning. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij deze belangrijke beslissing.

De makelaars en taxateurs die aangesloten zijn bij de brancheorganisaties NVM, VastgoedPro of VBO hebben alle benodigde kennis en ervaring te bieden.

De bemiddeling bestaat uit een stappenplan dat uit 5 modules bestaat. Vooraf kan bepaald worden welke u gebruiken wilt en de periode aangeven waarin u de woning wilt kopen of verkopen. Puur Waarderen verzorgt de controle op het voortgangsproces en bewaakt de kwaliteit ervan tijdens de gehele duur van de opdracht en geeft u de benodigde ondersteuning.

De 5 modules van het stappenplan van Puur Waarderen houden in: 1. Het aanvragen van een taxatie
2. Het toewijzen van een taxateur
3. Het opmaken van een taxatierapport
4. Het controleren van een taxatierapport
5. Het verzenden/factureren

Bouwtechnische keuring

Door middel van een bouwtechnische keuring krijg je een objectieve en betrouwbare indruk van de bouwkundige en technische staat van de woning.

Inspectie van de woning zal eventuele constructieve bouwkundige tekortkomingen of problemen uitwijzen, zodat de geschatte kosten voor herstel berekend kunnen worden. Tevens levert het een beeld van de maatregelen die genomen moeten worden en de investering die daarvoor tijdens de eerste 5 volgende jaren zou moeten plaatsvinden. Bouwtechnische rapportage is dus geen momentopname. Ze worden door alle erkende geldverstrekkers geaccepteerd en zijn uitermate geschikt voor het aanvragen van de NHG.

HFS

HFS staat voor: Human Factor Solutions, wat bij Puur Waarderen doelt op persoonlijke benadering en ondersteuning. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie en wensen. Puur Waarderen heeft een neutrale positie en houdt de belangen van alle betrokken partijen in het oog.